Сутність і форми конкуренції

04.06.19, 12:00

Конкуренція (competition– змагання, англ.) – форма суперництва за економічне домінування, боротьба всередині різних груп економічних суб’єктів: продавців, споживачів, інвесторів, кредиторів тощо. Збільшення кількості суб’єктів сприяє посиленню конкуренції і навпаки. Так, збільшення числа фірм-виробників унеможливлює монопольний контроль за цінами галузі, сприяє поліпшенню якості продукції.

Коли на ринку пропозиція перевищує попит і присутній надлишок продукції, має місце конкуренція між продавцями, які змагаються за споживачів. Коли ж на ринку попит перевищує пропозицію – виникає дефіцит і відповідне змагання між споживачами.

Методами конкуренції є цінова та нецінова конкуренція. Цінова конкуренція спрямована на отримання конкурентних переваг за допомогою маніпулювання цінами. Нецінова конкуренція спрямована на підвищення якості продукції, зручності продажу та експлуатації товару, рекламу тощо. Нецінова конкуренція має місце переважно в умовах, коли товар не є стереотипним, а має певні відмінності.

Типи конкурентної поведінки: сумлінна (в межах чинного законодавства та суспільної моралі) та несумлінна (недобросовісна, протизаконна діяльність).

До позитивних наслідків конкуренції належать: підвищення якості, зниження ціни, створення певних „зовнішніх ефектів”, розвиток галузі та національної економіки взагалі, „відсіювання” підприємницьких здібностей.

До негативних наслідків конкуренції відносять: банкрутство багатьох підприємств та наслідки цього, монополізацію певних галузей, неможливість створення певних благ, які вимагають ефекту масштабу виробництва.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!