Форми та інструменти впливу держави на зовнішньоекономічну діяльність

08.11.18, 10:00

Зовнішньоекономічна політика – це діяльність держави, спрямована на регулювання економічних відносин з іншими країнами, забезпечення ефективного використання зовнішнього фактора в національній економіці.

Механізм державного регулювання ЗЕД – це сукупність правових, фінансово-економічних і організаційно-управлінських форм, методів та інструментів, за допомогою яких держава стимулює, координує і регламентує діяльність суб’єктів у сфері зовнішньоекономічних зв’язків відповідно до цілей та завдань.

Державне регулювання зовнішньоекономічних відносин передбачає створення відповідних умов та механізмів для ефективного розвитку відносин, здійснення діяльності у цій сфері.

Суб’єктами регулювання ЗЕД виступають: державні органи в межах їх компетенції; недержавні органи управління ЗЕД (валютні, товарні та фондові біржі, торговельні палати тощо); підприємства, фірми, організації на основі відповідних координаційних документів; наддержавні органи регулювання, що здійснюють міжнародну координацію у сфері зовнішньоекономічних відносин.

Об’єкти регулювання ЗЕД: зовнішня торгівля, міжнародний рух капіталів, валютні та кредитні відносини, науково-технічний облік, міжнародна міграція робочої сили тощо.

Державне регулювання ЗЕД визначає зовнішньоекономічна політика держави на тому чи іншому етапі. Держава може дотримуватись або політики вільної торгівлі або протекціоністської політики. Перша характеризується мінімальним втручанням держави в процеси ЗЕД. У разі протекціоністської політики – внутрішній ринок захищають від іноземної конкуренції за допомогою митних бар’єрів, ліцензування, квот, необґрунтованого ускладнення механізму оформлення документації та інших економічних і політичних важелів.

Основними цілями зовнішньоекономічної політики держави є: створення сприятливих економічних та організаційно-правових умов для суб’єктів економіки у здійснені зовнішньоекономічної діяльності; забезпечення раціонального входження економіки України до системи міжнародного поділу праці; реалізація конкурентних переваг країни; підвищення конкурентоздатності економіки на основі структурної перебудови та модернізації виробництва; раціоналізація експортно-імпортних операцій.

Митний бар’єр – надзвичайно високий розмір мита, який встановлюється на ввезення чи вивезення товару, що робить відповідну операцію невигідною. Мито – це податок на ввезення чи вивезення до країни товару, послуги чи ресурсу.

В Україні діє єдиний митний тариф, визначений відповідним законом. Ставки митного тарифу – це податки, які збирають у випадку перетину товарами митного кордону. Вони дають змогу впливати на обсяг і структуру зовнішньої торгівлі країни.

Розрізняють наступні функції митного тарифу: захист національних виробників від іноземної конкуренції; забезпечення надходження коштів у державний бюджет; поліпшення умов доступу національних товарів на зовнішні ринки; поліпшення стану платіжного балансу.

Ліцензування – видача державними органами дозволу на право займатись певним видом діяльності: роздрібну торгівлю спиртними напоями, приватну розшукову діяльність, експортно-імпортні операції та багато іншого.

Квота – кількісні обмеження на імпорт продукції, вводиться державою на певний період з метою захисту вітчизняного товаровиробника.

Основними методами регулювання ЗЕД є: правові, економічні, валютне регулювання, адміністративні (нетарифні), заохочення експорту.

Конкретними інструментами впливу держави на зовнішньоекономічну діяльність є: ембарго, митні тарифи, валютні обмеження, регулювання валютних курсів, надання пільгових експортних кредитів, субсидії, податкові пільги, демпінгова політика та інше.

Ембарго – це припинення (як правило, з політичних причин) будь-яких економічних операцій з певною країною, ігнорування її потреб та вимог.

Важливим напрямом державного регулювання ЗЕД є регулювання ввезень і вивезень капіталу. Воно спрямоване на ефективне використання іноземного капіталу для розвитку національної економіки.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Пік”, 2009. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

3. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – Кіровоград : ТОВ „Поліграф-Сервіс”, 2007. – 132 с.

4. Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!