Суб’єкти, принципи та етапи кредитування

07.06.20, 12:00

Кредитні відносини можуть виникати між:

-банками всіх форм власності і суб’єктами кредитування всіх форм власності;

-банками і населенням;

-банками і бюджетними та страховими органами;

-банками і спеціальними кредитними установами;

-кредитними установами, населенням та підприємствами;

-банками і державою.

Двома основними суб’єктами кредитних угод виступають кредитор (позикодавець) і дебітор (позичальник).

Кредитор надає певні кошти в тимчасове користування. Джерелом для надання позики можуть бути як власні кошти кредитора, так і позичені. Банки представляють собою множину кредиторів тимчасово вільні кошти яких закумульовані в них. Банки можуть надавати позику у вигляді не тільки власних, та позичених коштів, а також у вигляді емітованих засобів (цінних паперів). В якості кредиторів можуть виступати підприємства, акціонерні товариства, страхові та інвестиційні компанії, фізичні особи, держава.

Позичальник – це суб’єкт кредитних відносин, який отримує позику. В якості позичальників можуть виступати юридичні та фізичні особи, державні підприємства, установи, організації, банки. Для отримання кредиту позичальник повинен надати кредитору юридичні та економічні гарантії повернення отриманих коштів в кінці визначеного терміну. Позичальник повинен повернути кошти, сплативши за використання позичковий процент.

Принципи кредитування: 1) повернення, 2) терміновість, 3) забезпеченість, 4) платність, 5) цільове призначення.

Етапи кредитування: 1) акумуляція (накопичення) коштів у кредитора; 2) надання позичальником заявки та обґрунтування кредиту; 3) отримання кредиту; 4) використання коштів; 5) накопичення коштів у позичальника; 6) повернення коштів позичальником; 7) отримання кредитором процента.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!