Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу

13.10.19, 12:00

Агропромисловий комплекс (АПК) – це сукупність галузей, пов’язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції, її переробкою, реалізацією та обслуговуванням самого сільського господарства. Він є результатом розвитку агропромислової інтеграції.

У АПК розрізняють три сфери діяльності:

перша – виробництво засобів виробництва для всіх інших галузей, пов’язаних із сільським господарством;

друга – сільське господарство (рослинництво і тваринництво);

третя – переробка сільськогосподарської сировини (харчова, м’ясо-молочна, легка промисловість та ін).

Загальносвітовими тенденціями розвитку відносин “держава – аграрний сектор економіки” є:

1.Дотаційність сільського господарства.

2.Посилення регулюючої ролі держави в аграрному реформуванні.

3.Державне сприяння розширенню місткості аграрного ринку.

4.Державна підтримка сільськогосподарських підприємств різних форм власності.

5.Протекціонізм вітчизняного сільгоспвиробника.

Враховуючи особливості сучасного стану АПК України, змістом аграрної політики держави є: проведення земельної реформи; приватизація об’єктів АПК; розвиток нових форм господарювання; формування ринкового механізму управління АПК; соціальний розвиток села та ін.

Далі необхідно з’ясувати засоби та методи державної підтримки АПК, якими є:

1.Зниження податкового пресу на сільгоспвиробника.

2.Фінансово-інвестиційне забезпечення аграрних перетворень.

3.Створення умов кредитування сільськогосподарського виробника.

4.Політика державного протекціонізму.

5.Сприяння у створенні інститутів ринкової інфраструктури для АПК.

6.Підготовка та перепідготовка кадрів для аграрного сектору.

7.Залучення іноземних інвестицій тощо.

Необхідно також ознайомитись з факторами ефективного вирішення проблем АПК в Україні. Найголовнішими серед них є: рівноправне функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм власності; раціональне використання ресурсів; впровадження у виробництво нових технологій; сучасні способи відтворення, охорони землі та природних багатств у цілому; формування ефективної виробничої інфраструктури АПК та ін. Обов’язковою умовою є розвиток соціальної інфраструктури села, а також перетворення АПК на пріоритетний сектор економіки.

Регулювання цін в аграрній сфері у високорозвинутих країнах спрямована на таке: досягнення стабілізації цін та їхніх коливань у порівняно вузькому “коридорі”; підтримання фермерських цін на рівні, що дає змогу товаровиробникам вести розширене відтворення; регулювання обсягів і структури виробництва.

Під час формування політики державних цін у країнах з ринковою економікою враховують такі фактори:

-паритетність цін на промислову і сільськогосподарську продукцію;

-витрати на виробництво продукції у спеціалізованих фермерських господарствах;

-прибутковість фермерських господарств, спеціалізованих галузей і сільського господарства в цілому;

-доходи фермерів на вкладений капітал і їхні фінансові можливості ведення розширеного виробництва.

В Україні постійно нагадують про себе проблеми “ножиць цін” на промислову і сільськогосподарську продукцію (не на користь останньої), а також загальна цінова незбалансованість та нестабільність. У цьому напрямі треба вирішувати питання цін АПК. Необхідно негайно розробляти і впроваджувати нову систему ціноутворення в аграрному секторі.

Що стосується проблеми розвитку АПК України взагалі, то основні напрямки, методи й форми його перетворень зафіксовані в пакеті законодавчих документів та нормативних актів. Зокрема в таких законах як “Пріоритетність розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України”, “Про селянське (фермерське) господарство”, “Земельний кодекс”, “Про кооперацію” та ін.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Державне регулювання економіки : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 40 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!