Інвестиції та фінансові ринки

05.07.20, 12:00

Інвестиції (капіталовкладення) – це витрати підприємств на розвиток та розширення виробництва, придбання устаткування, капітальне будівництво, досягнення соціального ефекту. Інвестиції формують виробничий капітал, сприяють нагромадженню фондів підприємств та створюють основу для економічного зростання у майбутньому.

Слід розрізняти валові та чисті інвестиції. Валові інвестиції (ВІ) відображають виробництво усіх інвестиційних товарів, призначених як для заміщення відпрацьованого обладнання (А, амортизація), так і для нагромадження капіталу. Чисті інвестиції (ЧІ) відбивають тільки приріст виробничого капіталу.

ВІ = ЧІ + А

ЧІ = ВІ – А

А = ВІ – ЧІ

У залежності від співвідношення валових інвестицій та амортизації можна зробити висновки щодо рівня розвитку економіки:

1)ВІ > А, тобто мають місце чисті інвестиції, економіка зростає;

2)ВІ = А, економіка знаходиться у фазі застою, відбувається лише відновлення відпрацьованого обладнання;

3)ВІ < А, економіка знаходиться на стадії спаду, виробництво зменшується.

Також розрізняють прямі (безпосередні) та непрямі (за допомогою посередників фінансового ринку), коротко- та довгострокові, внутрішні та зовнішні інвестиції(в залежності від розташування суб’єкта).

До основних видів інвестиційної діяльності, які є об’єктом державного регулювання відносять: реальні інвестиції (капіталовкладення у виробництво), фінансові інвестиції (вкладання у цінні папери), інтелектуальні інвестиції (патенти, ліцензії, ноу-хау, в розвиток людини).

Існує зворотний зв’язок між попитом на інвестиції та розміром ставки відсотка. Чим більше ставка відсотка – тим меншим є сенс капіталовкладень.

Прийнято вважати, що заощадження домогосподарств є негативним явищем, що вилучає гроші із загальної системи обігу товарів і доходів. Ідеальним для економічної системи явищем є повне використання доходів домогосподарств та підприємств на споживання, однак воно обмежує можливості домогосподарств у майбутньому.

Одним з показників економічної рівноваги (разом із рівновагою між попитом і пропозицією) є рівновага між обсягом заощаджень та інвестицій. Посередником, що перетворює заощадження на інвестиції є фінансовий ринок. Це система спеціалізованих кредитно-фінансових відносин та установ, яка трансформує вільну грошову масу у виробничий капітал, стимулюючи виробництво та підвищуючи доходи населення. До суб’єктів фінансового ринку відносять банки, інвестиційні компанії, кредитні спілки та інші спеціалізовані небанківські кредитні установи.

Зберігати гроші в банку вигідніше ніж тримати їх вдома, банк захищає їх від знецінення шляхом виплати відсотків, та, якщо це потрібно, шляхом індексації. Для своєчасного повернення внеску з відсотками, банк повинен інвестувати гроші вкладника у прибуткову справу.

Особливого значення сьогодні набувають інвестиції в людський капітал – під ними прийнято розуміти будь-який захід, що спрямований на підвищення продуктивності праці робітників через освіту, поліпшення здоров’я, підвищення мобільності робочої сили, підвищення кваліфікації та набуття додаткових здібностей.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

4. Яковенко Р. В. Гроші та кредит : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КІРУЕ, 2002. – 55 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6420/1/moneyKonsp.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не&#8230;
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!