Грошові реформи та антиінфляційна політика

31.05.20, 12:00

Грошовіреформинайбільшефективноздійснюютьсяувиглядінуліфікації, реставрації (ревальвації), девальвації, деномінації.

Нуліфікація – оголошення державою всіх грошових одиниць в обігу недійсними і введення нових.

Реставрація (ревальвація) – відновлення попереднього золотого вмісту або підвищення умовного золотого вмісту грошової одиниці, тобто підвищення купівельної спроможності валюти.

Девальвація – зниження золотого вмісту грошової одиниці, офіційне знецінення валюти.

Деномінація – метод „закреслення нулів”, збільшення вартості грошової одиниці.

Антиінфляційна політика здійснюється в 2-х основних напрямках: дефляційна політика (регулювання попиту) та політика доходів.

Дефляційна політика – це методи обмеження попиту через грошово-кредитний і податковий механізми шляхом підвищення ставки процента, податків тощо.

Політика доходів передбачає паралельний контроль за цінами та зарплатою шляхом їх повного заморожування або встановлення кордонів їх зростання. Ця політика застосовується рідко, бо стримання цін викликає дефіцит на деякі товари і діє лише протягом певного часу, а з її відміною, швидко наздоганяє необхідного рівня.

Якщо метою політики є стримання економічного зростання, проводять дефляційну політику, якщо його стимулювання – політику доходів. Якщо її метою є стримання темпів інфляції – паралельно використовують обидва методи.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!