Сутність і типи безробіття. Економічні втрати безробіття

18.05.20, 12:00

Безробіття – це така ситуація на ринку праці, за якої певна кількість працездатних і бажаючих працювати осіб неспроможна знайти робоче місце, яке б відповідало їх фаху; виникає внаслідок перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї.

Безробіття, в залежності від його причин, існує трьох типів: фрикційне, структурне, циклічне.

Фрикційне безробіття пов’язане з добровільним чи вимушеним пошуком або очікуванням роботи в умовах наявності незайнятих робочих місць, які відповідають фаху безробітних.

Структурне безробіття пов’язане з вивільненням робочої сили під впливом структурних зрушень в економіці, які змінюють попит на окремі професії і спеціальності. З’являються нові робочі місця, але для них немає достатньої кількості підготовлених працівників.

Циклічне безробіття – це вивільнення робочої сили, викликане загальним спадом виробництва (фаза падіння економічного циклу). Кількість робочих місць скорочується.

Фрикційне та структурне безробіття існують завжди. Тому їх називають природним безробіттям. В суспільстві досягається повна зайнятість, коли існує тільки природне безробіття.

Рівень безробіття обчислюється як частка офіційно зареєстрованих безробітних до загального числа людей, що можуть і бажають працювати:

Кількість безробітних

Рівень безробіття = ------------------------------------------ х 100%

Робоча сила

Природний рівень безробіття в нормальних дорівнює 5-6 %.

Найбільший обсяг ВВП досягається за умов повної зайнятості, його називають потенційним. Але суспільство може використовувати лише той обсяг ВВП, який воно виробило. Його називають реальним ВВП. В періоди економічного буму реальний і потенційний ВВП співпадають або реальний максимально наближається до потенційного. В інших фазах економічного циклу реальний ВВП значно відстає від потенційного. Обсяг цього відставання залежить від рівня циклічного безробіття.

Артур Оукен довів, що коли фактичний рівень безробіття перевищує природний на один відсоток, то реальний ВВП відстає від потенційного на 2-2,5 відсотки.

Залежність між рівнем безробіття і відставання обсягу ВВП дає змогу обчислити абсолютні втрати продукції від безробіття.

В окремих випадках фактичний обсяг національного продукту може перевищувати потенційний обсяг. Це виникає в екстремальних умовах (війна), коли залучаються додаткові зміни робітників, капітальне устаткування використовується понад встановлені нормативи, широко застосовується понаднормова робота і сумісництво.

Безробіття має неоднакові наслідки для різних категорій працівників: чоловіків і жінок, молоді і старших поколінь, працівників різних галузей діяльності.

Циклічне безробіття має глибокі негативні соціальні наслідки: вимушена бездіяльність веде до втрати кваліфікації, самоповаги, занепаду моральних засад, розпаду сім’ї, до суспільних і політичних заворушень і змін, збільшення різних захворювань.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

4. Яковенко Р. В. Гроші та кредит : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КІРУЕ, 2002. – 55 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6420/1/moneyKonsp.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

denbely007@gmail.com d.Пиццерия-бистро "Смачні традиції"
Нет нельзя)
Олександр .​Просторами Кіровоградщини: Чим порадує туристів містечко…
Башта Шухова знаходиться не на вокзалі, і взагалі не на станції, а коли заїжджаєш з Кропивницького, після зупинки…
Вікторія .Гаряча лінія для консультацій з питань захисту прав дітей…
Пане Руслане, якщо Ви не проти, ми передамо ваш телефон у соціальну службу. Дякуємо! Але також ви можете, у першу…