Економічний зміст податків

10.03.20, 10:00

Податки – це обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до бюджету, що здійснюються на умовах та в порядку визначеному законодавчими актами держави. За своїм економічним змістом, податки виражають фінансові відносини між державою і учасниками господарського життя з метою створення централізованого фонду грошових коштів, необхідного для виконання державою своїх функцій. Податки виконують низку функцій:

-фіскальну (виконання державного бюджету);

-регулюючу (перерозподіл доходів на користь найменш забезпечених);

-стимулюючу (розвиток підприємництва, збільшення обсягів споживання, обмеження споживання шкідливих товарів).

Класифікація податків в залежності від розміру:

-стійкі, пропорційні (тверді) податки, розмір яких не змінюється, ставка оподаткування яких відповідає розміру доходів;

-прогресивні, ставка оподаткування яких збільшується в залежності від рівня доходів;

-регресивні, ставка оподаткування яких може зменшуватись у разі зростання розміру доходів.

За формою оподаткуванняподатки поділяють на прямі та непрямі (ті, що не мають безпосереднього відношення до людини). За об’єктом оподаткування вони поділяються на:

-податки на доходи;

-податки на споживання;

-податки на майно.

За місцем надходження розрізняють загальнодержавні та місцеві податки.

В Україні найбільше значення мають наступні види податків: прибутковий податок з громадян, податок на прибуток підприємств, ПДВ, акцизний податок тощо.

Крім зазначених податків та зборів до податкової системи належать мито, податкові штрафи, внески за отримання ліцензій та патентів та багато іншого.

Для ефективної роботи, діяльність податкової системи повинна відповідати наступним принципам:

1)оподаткування не повинно бути надмірним;

2)слід уникати подвійного та багаторазового оподаткування доходу;

3)механізм сплати податків повинен бути простим, зрозумілим і зручним для платника;

4)податкова система має бути гнучкою, мати змогу легко адаптуватись до змін;

5)податкова система обов’язково відповідати критеріям справедливості.

Кривапредставника теорії економіки пропозиції Артура Лаффера демонструє взаємозалежність між розміром ставки податку та обсягом податкових надходжень. Так, збільшення податкових ставок буде призводити до збільшення обсягу податкових надходжень, але лише до певного рівня, який не буде пригнічувати підприємницький стимул. Збільшення ставки оподаткування вище цього рівня сприятиме ухилянню від сплати податків, тінізації економічних відносин, та, відповідно, скороченню податкових надходжень.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

4.Яковенко Р. В. Гроші та кредит : конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кіровоград : КІРУЕ, 2002. – 55 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6420/1/moneyKonsp.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!