Предмет вивчення економічної теорії

06.05.19, 12:00

У перекладі з грецької слово "економіка" означає мистецтво ведення домашнього господарства ("ойкос" – дім, домашнє господарство; "номос" – вчення, закон). Вперше цей термін ввели Ксенофонт та Аристотель (III ст. до н. е.). Останній поділив науку про багатство на економіку та хримастику. Під першою він розумів виробництво благ для задоволення потреб людей, під другою – накопичення грошей, до якого ставився негативно.

Сучасну економіку слід розглядати з трьох боків:

1)економіка – це сфера діяльності людей та суспільних відносин;

2)економіка – це комплекс народного господарства;

3)економіка – це наука щодо створення та розподілу споживчих і виробничих благ.

Економіка оперує двома ключовими економічними категоріями, такими як продуктивні сили і виробничі відносини.

ПРОДУКТИВНІ СИЛИ

ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА

ТРУДОВІ РЕСУРСИ

ЗАСОБИ ПРАЦІ

(ЧИМ?)

ПРЕДМЕТИ

ПРАЦІ

(ЩО?)

ЗАЙНЯТЕ НАСЕЛЕННЯ

Рис. 1. Продуктивні сили

Продуктивні сили – це всі елементи та засоби, за допомогою яких відбувається виробничий процес. До них відносять робітників, верстати, обладнання, інструменти, сировину та матеріали; все те, за допомогою чого людина працює та досягає виробничого результату.

У процесі безпосереднього виробництва відбувається взаємодія праці і природи (речовини природи). Речовина природи є предметом процесу праці. Проте предметом праці може бути не тільки речовина природи дана в готовому вигляді (граніт, глина, вода, ліс, вугілля, нафта, газ тощо) чи у вигляді сировини (коли здійснені певні затрати праці, наприклад те ж вугілля яке доставлене на ТЕЦ), а й створений Людиною об’єкт (синтетичні матеріали, пластмаса, хімікати, мінеральні добрива, метал тощо). Тобто предметом праці є все те, на що направлена діяльність людини.

На предмет праці людина впливає за допомогою засобів праці – усього того, що стоїть між людиною і предметом праці. До засобів праці належать: а) машини, обладнання, механізми, інструменти; б) будівлі, дороги, споруди тощо; в) труби, цистерни, баки і інші ємності. Предмети праці і засоби праці взяті у їх єдності становлять поняття засоби виробництва. Проте самі засоби виробництва не створюють матеріальних благ, для цього їх потрібно привести у рух. А це може здійснити лише людина, і не просто людина, а людина з її знанням, умінням, навичками. Засоби виробництва і людина з її знанням, умінням, навичками, яка проводить в рух засоби виробництва разом становлять поняття продуктивні сили.

ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ

(з приводу виробництва)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ

(з приводу розподілу)

Рис. 2. Виробничі відносини

Виробничі відносини – це система стосунків між людьми, людьми та засобами виробництва в процесі організації виробництва та розподілу виготовленої продукції. Вона включає в тому числі до- та післявиробничі відносини.

Об’єктом дослідження економічної теорії є функціонування економічних процесів, таких як виробництво, споживання, нагромадження тощо.

Предмет економічної думки визначався залежно від економічної школи, яка його тлумачила. Так, предметом класичної економічної теорії було національне багатство, а пізніше його розподіл, предметом марксизму – виробничі відносини, неокласична школа, або „економікс” вивчає проблеми використання обмежених ресурсів. Поєднуючи ці думки, визначимо наступне.

Предметом економічної теорії є вивчення взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин з метою організації ефективної системи національного господарства в умовах обмеженості ресурсів.

Література:

1.Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

2.Яковенко Р. В. Робоча програма дисципліни „Основи економічної теорії” для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 13 „Механічна інженерія”, спеціальностей 131 „Прикладна механіка”, 133 „Галузеве машинобудування”, 274 „Автомобільний транспорт”, 192 „Будівництво та цивільна інженерія” / Р. В. Яковенко, Г. К. Волчкова. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – 36 с. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6986/1/200pdf.PDF.

3.Яковенко Р. В. Основи економічної теорії для технічних спеціальностей :конспект лекцій / Роман Яковенко. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 50 с. : іл. Доступно за адресою: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/6135/1/konsp16.PDF.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!