Життєвий цикл товару

12.12.18, 10:00
https://www.facebook.com/thegooseishere
https://www.facebook.com/thegooseishere

Вже згадуваний у попередніх публікаціях життєвий цикл, який має кожен товар, безпосередньо впливає на обсяги збуту та доходи фірми.

Подпись: Продаж/Прибуток

Рис. 1. Життєвий цикл товару

Кожна стадія життєвого циклу має власні характеристики і потребує різних підходів з точки зору маркетингу.

Табл. 1. Характеристика стадій

життєвого циклу товару

Характеристики

Стадії

Впровадження

Зростання

Зрілість

Зниження

Обсяги продажів

Низькі

Швидко зростають

Максимальні

Зменшуються

Витрати на клієнтуру

Значні

Середні

Низькі

Низькі

Прибуток

Збиток

Прибуток зростає

Високий

Зменшується

Клієнти

Новатори

Ті, що прийняли на першій стадії

Більшість

Консервативна частка

Конкуренти

Малочисельні

Кількість

Зростає

Кількість

стабільна

Знижується

В залежності від стадії, на якій зараз знаходиться товар, визначається тип маркетингової стратегії, кожен з яких має свою кількість властивих саме йому рис.

Привабливість ринкового сегменту визначається за критеріями, які кожна компанія визначає самостійно.

Табл. 2. Критерії привабливості ринкового сегменту

Критерії привабливості

Ва-га

Оцін-ка

Рівень привабливості

Низький

Середній

Високий

Доступність

ринку

країни за межами колишнього СРСР і країни

Східної Європи

незалежні

країни колишнього СРСР і Східна Європа

широке

коло

країн-

партнерів

Темпи росту

менше 5 %

від 5 до 10%

більше 10%

Тривалість життєвого циклу

менше 2 р.

від 2 до 5 р.

більше 5 р.

Можливий валовий

прибуток

менше 15%

від 15 до 25%

більше 25%

Інтенсивність

конкуренції

структурна олігополія

неструктурована

розпилена

Можливості диференціювання (крім цін)

стандартна

продукція

низька диферен-ціація

висока диферен-ціація

Концентрація

покупців

більше 2000

від 2000 до 200

менше 200

Політична стабільність

етнічні проблеми

корумпованість

демократія

Рівень

протекціонізму

високі бар’єри для проник-нення на ринок

середній

рівень тарифів

і квот

вільна зовнішня торгівля

Вимоги безпеки

суворі

середньо допустимі

мало уваги з боку влади

Р а з о м

100

Метою аналізу привабливості є розрахунок вагового значення критерію, який характеризує привабливість окремого продукту. Для отримання цифрового значення привабливості є сенс використати матрицю “привабливість-конкурентоспроможність”.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Технології продажу товарів / Роман Яковенко. – Кіровоград : Антураж А, 2003. – 212 с.

2. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград : видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.

3. Яковенко Р. В. Основи теорії економікидля технічних спеціальностей :навч. посіб / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.

Р. В. ЯКОВЕНКО, к.е.н., доцентКомментарии

Еще нет комментариев к этому материалу. Будьте первым!
Напишите ваш комментарий
Комментарий:

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Валентина .«Мама весь час очікувала, що чорний «воронок» приїде і…
Скільки таких історій досі залишаються у сімейних колах!!! Іх необхідно оприлюднювати і писати- писати. Аби не…
Людмила .​НАТО й Україна: співдружність заради миру й безпеки: долаємо…
Вона ж наша зірочка! Олю, завжди рада)
Людмила .Що ви знаєте про НАТО? Вікторина на знання історії Альянсу…
Приємно, що стільки вірних відповідей!